Afslutning af byggeri Navet 50.

Nu er sommerhusbyggeriet ved Navet 50 ved at nærme sig sin afslutning. Skurvogn og køreplader er fjernet. Det er aftalt med ejerne, at grøften genskabes og vejen mellem nr 46 og 50 bliver udbedret med grus, sand og jord, så den kommer til at minde mere om de øvrige veje på Navet og bliver egnet til kørsel med renovationsvogne og lignende.

På arealet foran sommerhuset fra dækslet og ned mod vejen bliver der sået græs og plantet nogle lyngbuske. Lige ved huset bliver der lagt baner af rullegræs ned til dækslet for hurtigt at forstærke vegetationen, så den kan tåle gang  og bilparkering. Jord, som fjernes fra arealet ved skurvognen, anvendes på vejen.

Besigtigelsesudvalget