Sommerhusforeningen Navet.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerhusforeningen Navet.

LØRDAG d. 12. september 2020 kl. 17 I Sebber Kulturhus,

med efterfølgende spisning (tilmelding nødvendig)

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af ddirigent.
  1. Beretning ved formanden.
  1. Regnskab.
  1. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret.
  1. Behandling af indkomne forslag.
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges 3 medlemmer.

Arvid G. Larsen (Navet 24) villig til genvalg

Kenn (Navet 25) villig til genvalg

Elin Holst (Navet 27)

  • der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen i år.

Kate Klokkerholm (Navet 26) Ønsker ikke genvalg.

Gerda Kollerup (Navet 13)

  1. Valg af 2 revisorer og

Revisor: Jesper Mølbye (Navet 33) villig til genvalg

Revisor: Arne Sørensen (Navet 39+ 44) villig til genvalg

Suppleant: Anne Mette Larsen (Navet 41) villig til genvalg.

8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet fremsendes i henhold til vedtægterne til formanden på: Jette.engelbreth@gmail.com

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen (smørrebrød &øl/vand/snaps) skal ske til Gerda Kollerup (mail: kollerupQ@gmail.com ) senest søndag d. 6/9-2020.

På bestyrelsens vegne Jette Engelbreth