Besigtigelsedag 30-10-2020

Referat fra besigtigelsesdagen på Navet d. 30-10-20

Deltagere:

Sebber Borgerforening: Hans H. Lassen og Henrik Hansen

Sommerhusforeningen Navet: Arvid Larsen og Kenn Høygaard

Besigtigelsesudvalget mødtes til kaffe og rundstykker hos Kenn i Navet 25. Der var kommet enkelte henvendelser fra nogle sommerhusejere som ønskede besøg af udvalget, så ruten blev planlagt herefter.

Følgende blev noteret på turen rundt på Navet:

Ved nr. 25 skal der ryddes hybenroser på det åbne område og langs den gennemgående grusvej Navet. Det undersøges, om der kan skaffes en større maskine til dette.

Ved hus nr. 31 må birketræer, fyr og et kirsebærtræ fældes af ejer.

Mellem hus nr. 10 og 11 er der et ønske om at få klippet græsset ned, for at fremme væksten af lyng. Træer og buske af arten sildig hæg fældes i området. Buskads af hæg og ahorn ryddes, op til Festpladsen.

Ved hus nr. 10 må en stor ahorn fældes af ejer. En eg er opmærket til fældning. Hyben langs grusvejen klippes ca. to meter ind.

Ved hus nr. 2 skal japansk pileurt løbende bekæmpes. Ejer kontaktes vedrørende dette.

Ved hus nr. 3 må hybenroser ud mod fjorden meget gerne fjernes på ejers egen foranledning. Området ned mod fjorden forventes at blive indsatsområde, et af de kommende år.

Ved hus nr. 4 må ahorn og hæg fældes. Æbletræ og tjørn må beskæres.

Overfor hus nr. 5 skal syren og buskads fjernes for at gøre vejen bredere for større køretøjer.

Ved hus nr. 29 må hæg og gyvel i området ned mod fjorden fjernes på egen foranledning.

Ved vejen mellem hus nr. 39-40-41 skal udgået gran fældes, gyvler fjernes og hyben klippes ca. en meter ind.

Ved hus nr. 44 er to små birketræer opmærket til fældning.

Ved vejen hen mod nr. 50 skal udsigtsbænken fritlægges for hyben. Området langs vejen, nedenfor nr. 33-34-30, skal indhegnes og afgræsses med får. Hans kontakter Arne vedrørende dette.

Ved hus nr. 20 skal egetræ ved vejen beskæres, således at lastbiler kan passere.

På turen rundt i området havde vi fornøjelsen af at hilse på de nye sommerhusejere i husene nr. 1, 4 og 39. Der blev tid til en kort information om hvilke plantearter der er uønskede på Navet.

Der opfordres som altid til at sommerhusejerne gør en indsats for at fjerne sildig hæg og gyvel i nærheden af deres sommerhus. Disse er invasive arter, som hurtigt spreder sig og derfor skal bekæmpes.

Dato for arbejdsdagen i foråret 2021 meddeles i næste nyhedsbrev fra Sommerhusforeningen.

Adgang til bålplads vil være åben på arbejdsdagen og alle weekender i maj måned.

Dato for besigtigelsesdagen i 2021 er d. 30-10-21.

Referent: Kenn Høygaard,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *