Nyhedsbrev – efterår 2022

 Kære sommerhusejere

 Hermed et nyhedsbrev med nogle få – dog relevante informationer og reminders.

Vi håber, at I har nydt sommer, sensommer og nu nyder efteråret på Navet. Dog er det en kendsgerning, at Halkær Bredning denne sensommer har været ramt af et meget alvorligt iltsvind, bundvending og der af store lugtgener i nærområderne. Det er meget trist og bekymrende, at det står så skidt til med fjordens miljøtilstand. Den bekymring er påtalt flere steder i medierne allerede, men vi har i bestyrelsen alligevel besluttet at rette en henvendelse til Aalborg Kommune for at spørge om mulig hjælp til at få fjernet opskyllet tang. En sådan handling kan på ingen måde redde fjordens miljøtilstand. Men vi tror og håber, at den kan medvirke til at mindske lugtgenen og gøre det muligt af gå ved fjorden. Kort sagt – at vi kan nyde vores sommerhusområde – også sensommer.

Datoer for retssagen er netop blevet udmeldt. Retssagen er berammet til den 4. og 5. september 2023. Afgørelsen vil formodentlig først foreligge i 2024. Man kan vist godt tillade sig at bemærke, at vi har at gøre med temmelig lange sagsbehandlinger.

Vedr. affaldscontainer-situationen kan vi oplyse, at vi er i fortsat dialog med Aalborg Kommune. Når placering og anvendelsesform er kendt, vil I blive orienteret.

 For at sikre at vores medlemsliste indeholder helt korrekte oplysninger, beder vi om at få tilsendt flg. oplysninger:

1. sommerhushusnummer

2. navn(e)

3. adresse(r)

4. telefonnummer/numre

5. e-mailadresse(r) til elin.m.holst@gmail.com

Vi opfordrer til, at man får kalenderført flg. datoer:

• 5.11. 22 – Besigtigelsesdag (orientering herom allerede udsendt pr. mail)

• 22.4. 23 – Arbejdsdag. Invitation følger

 • 22.4. 23 – Generalforsamling – om aftenen. Invitation følger

Reminder:

1. Indbetaling af kontingent 2022 til Sommerhusforeningen Navet Kontingentet udgør kr. 250,00 som venligst bedes indbetalt senest 15. oktober 2022 på foreningens konto Reg.nr. 7444 – konto nr. 4144195. HUSK at anføre navn og husnummer!

 2. Besigtigelsesdag på Navet er 5. november 2022, hvor udvalget har rundgang på Navet i tidsrummet 10.30 – 13.00. Er der spørgsmål eller lignende til udvalget kan dette eventuelt sendes på mail til:

Arvid Larsen 4agl@mail.dk

Kenn Høygaard kennhoey@gmail.com

Alternativt kan man være til stede i sit hus. I så fald meddeles det på mail til ovenstående mailadresser.

Vi håber, at I må nyde efteråret – måske endda en efterårsferie på Navet.

De bedste hilsner

 Bestyrelsen Sommerhusforeningen Navet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *