Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i
Sommerhusforeningen Navet
LØRDAG d. 2. oktober 2021 kl. 17 i Kulturbrugsen, Sebbersund
med efterfølgende spisning (tilmelding nødvendig)
Dagsorden ifølge vedtægterne (se www.Navet.dk):

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning ved formanden.
 3. Regnskab for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021 ved kassereren
 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag, der ønskes behandlet fremsendes i henhold til vedtægterne til formanden på: Jette.engelbreth@gmail.com
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
  Kaj Erik Jensen (Navet 10) villig til genvalg
  Jette Engelbreth (Navet 22) villig til genvalg
 8. der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen i år.
  Dorthe Kudsk (Navet 4) Villig til genvalg
  Gerda Kollerup (Navet 13) Villig til genvalg
 9. 7.Valg af 2 revisorer og suppleant.
  Revisor: Anne Mette Larsen (Navet 41), villig til genvalg
  Revisor: Arne Sørensen (Navet 44), villig til genvalg
  Suppleant: Jesper Mølbye (Navet 33), villig til genvalg
 10. 8-Eventuelt.
  Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen (smørrebrød &øl/vand/snaps) skal ske til Elin Holst (mail: elin.m.holst@gmail.com ) senest onsdag d. 22/9-2021.
  På bestyrelsens vegne
  Jette Engelbreth

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *