Besigtigelse, okt. 2017

Tilstede: Hans H. Lassen, Henrik Hansen, Arvid Larsen, Kenn Høygaard

Efter kaffe og rundstykker hos Arvid fremlagde Arvid et udkast til en procedure formular, omhandlende retnings linjerne for besigtigelses dagen. Med få rettelser blev den vedtaget og den udsendes til de fire medlemmer af Plejeudvalget samt til sameje FU.

Arvid orienterede om en drøftelse på SF generalforsamling,  vedr. den rådnende sø salat på strækningen fra Henrik Hansen og hen mod Bjerget. Der kom et forslag om at sø salaten kunne indsamles og bortskaffes. Udvalget videregiver denne problematik til Sameje FU, som må afgøre om der skal gøres en indsats for det.

Kalle Pedersen kender en landmand som måske kan hjælpe med dette.

Indkommet forespørgsel fra Navet 41/42 – begge huse har nu samme ejer.

Ved Navet 42 ønskes det at beskære i bevoksningen mod øst, således at udsigten mod vandet tilgodeses. Der var ingen bemærkninger til dette fra udvalget. Endvidere var der forslag om at indskrænke det indhegnede areal i område 9 foran de nævnte adresser, samt at fjerne birketræer og ”pinde” af afgnavet hybenrose. Dette blev diskuteret på den efterfølgende vandring.

Områderne nævnes i den rækkefølge som vandreruten fulgte. På ruten blev følgende besluttet.

Område 9:

Ved p-området: Afgnavede ”pinde” af hyben bliver stående, for at de nye skud kan blive afgnavet  hele tiden. Det stresser planten til døde og forhindrer at den sætter en masse rodskud. Opstammet egetræ bliver stående. En del af p-areal ved nr. 39 og 40 inddrages til afgræsning hyben. Æbletræ fældes pga. gnave skader. Fældning af fyrretræ og birk, placeret ud for Navet 47 udføres af Henrik Hansen. Hegn ved Navet 47 skal flyttes tættere på grusvejen.

Navets syd spids er fint afgræsset. Stor tilfredshed med dette.

Område 8:

Langs vejen hen til Navet 50 opmærkes enkelte buske og træer som er til gene for færdsel med bil. Ca. 1/3 af de bestående birketræer opmærkes til fældning. Det undersøges om der er mulighed for afgræsning af området. I skel mellem område 7 og 8 opmærkes enkelte birketræer.

Område 3:

Tilfredshed med afgræsning af Fælleden. Der tages kontakt til Arne vedr. græsning på sydspidsen af Fælleden, som i øjeblikket er friholdt for dette.

Område 4:

Små træer og skud samt Glansbladet Hæg, må meget gerne fjernes. Bevoksning med Snebær skal ryddes.

Område 6:

Små træer og skud samt Glansbladet Hæg,  må meget gerne fjernes. Tæt underskov i området. Enkelte opmærkede træer fra sidste års besigtigelsesdag er stadig ikke fældet. Udhængende grene og buske ved grusvejen skal fjernes af hensyn til trafikken. Hybenroser og Glansbladet Hæg på grænsen mellem område 3 og 6 skal ryddes  – ved Navet 25.

Udvalget foreslår at bommen til bålpladsen på Navet åbnes 21-4-18 og at arbejdsdagen afholdes 21-4-18.

Dato for næste besigtigelsesdag er 20-10-18.

Kontakt person til Arne vedr. afgræsning er Hans H. Lassen.

Referent: Kenn Høygaard