Generalforsamling 2024

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Sommerhusforeningen Navet lørdag den 13. april 2024 kl. 14 i Kulturbrugsen, Sebbersund. Dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne (se www.Navet.dk):

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag, der ønskes behandlet, skal fremsendes til formanden på Jette.engelbreth@gmail.com i henhold til vedtægterne.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  Der skal vælges tre medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
 • Arvid G. Larsen, villig til genvalg.
 • Elin Holst, villig til genvalg.
 • Anne-Mette Larsen, ikke villig til genvalg.
  Der skal ikke vælges to suppleanter til bestyrelsen i 2024 jf. vedtægterne.
 1. Valg af to revisorer og en suppleant.
  Der skal ikke vælges revisorer og suppleant i 2024.
 2. Eventuelt.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage. Tilmelding hertil bedes ske til Elin Holst på elin.m.holst@gmail.com senest onsdag den 6. april 2024.

På mbestyrelsens vegne

Jette Engelbrecht

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *