Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerhusforeningen Navet.

               LØRDAG d. 23. april 2022 kl. 17 i Kulturbrugsen, Sebbersund                                             med efterfølgende spisning (tilmelding nødvendig)

Dagsorden ifølge vedtægterne (se www.Navet.dk):                          

1. Valg af dirigent.

2. Beretning ved formanden.

3. Regnskab ved kassereren.

 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 5. Behandling af indkomne forslag.                                                                                                                      Forslag, der ønskes behandlet fremsendes i henhold til vedtægterne til formanden på: Jette.engelbreth@gmail.com

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. – der skal vælges 3 medlemmer til bestyrelsen.                På valg er:

Arvid Larsen, villig til genvalg

 Elin Holst, villig til genvalg

Kenn Høygaard, ikke villig til genvalg.

 Valg af to suppleanter udgår, da de på generalforsamlingen d. 2-10-21 blev valgt. Suppleanternes funktionstid er to år.

7. Valg af 2 revisorer og suppleant. Valg af revisorer og revisor suppleant udgår, da de på generalforsamlingen 2-10-21 blev valgt. Revisorer og revisor suppleant har en funktionstid på to år

 8. Eventuelt.

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen (smørrebrød & øl/vand/snaps) skal ske til Elin Holst (mail: elin.m.holst@gmail.com ) senest onsdag d. 20/4-2022.

På bestyrelsens vegne

Jette Engelbreth

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *