Vandforsyning på Navet.

 

 

 

 

 

 

  • VEJLEDNING I VINTERLUKNING AF VAND.

1. FJERN DET ISOLEREDE MÅLERBRØNDSDÆKSEL.
2. LUK FOR VANDET MED STOPHANEN: DREJ DET BLÅ/GRØNNE HÅNDTAG MED URET INDTIL STOP.
3. ÅBN ALLE VANDHANER I HUSET. KONTROLLER, AT DEN LILLE ROSET I VANDMÅLEREN STÅR STILLE.
4. SKRU LUFTVENTILENS BESKYTTELSESHÆTTE AF OG TILSLUT EN LUFTPUMPE TIL LUFTVENTILEN.
5. TØM INSTALLATIONEN FOR VAND VED AT PUMPE LUFT IND, INDTIL DER IKKE KOMMER MERE
VAND UD AF HANERNE.
6. FJERN PUMPEN OG SKRU BESKYTTELSESHÆTTEN PÅ IGEN.
7. LUK FOR KUGLEHANEN VED AT DREJE HÅNDTAGET PÅ TVÆRS.
8. INDEN MÅLERBRØNDSDÆKSLET IGEN SÆTTES PÅ PLADS, SKAL KANTEN PÅ BRØND OG DÆKSEL
RENSES FOR JORD OG ANDET SNAVS.
9. DET ER FORBRUGERENS EGET ANSVAR, AT VANDMÅLEREN IKKE FROSTSPRÆNGER I LØBET AF VINTEREN.
GENERELT:
KUGLEHANEN EFTER VANDMÅLEREN KAN IKKE ALENE ANVENDES TIL VINTERLUKNING.
MÅLERBRØNDEN MÅ IKKE FYLDES OP MED JORD ELLER ANDET; MEN SKAL VÆRE TOM. DER KOMMER ”VARME” FRA BUNDEN AF BRØNDEN. DENNE ”VARME” SIKRER, AT VANDMÅLEREN IKKE FROSTSPRÆNGER.
TØM EVENTUEL OPVASKE- OG VASKEMASKINE FOR VAND.
TOILET, CISTERNER OG GULVAFLØB KAN FROSTSIKRES MED FROSTVÆDSKE (1 DEL GLYCERIN OG 3 DELE VAND).
AFMONTER TERMOSTATBLANDINGSBATTERIER, DA DE KAN INDEHOLDER VAND.