Referat fra besigtigelsesdagen på Navet d. 20-10-18

Referat:
Tilstede: Arvid Larsen og Kenn Høygaard fra Sommerhusforeningen.
Hans H. Lassen (Sebber Borgerforening), afbud fra Henrik Hansen (Sebber borgerforening)
Udvalget mødtes til kaffe og rundstykker hos Kenn, Navet 25, hvor den kommende gennemgang på Navet blev planlagt. Der var indkommet 5 henvendelser fra sommerhusejere som havde diverse spørgsmål og ønsker. Disse blev drøftet på turen rundt i området.
Der var enighed om at sidste års indsats med fældning og rydning var tilfredsstillende. Der står stadig enkelte træer som sidste år blev opmærket til fældning. Disse må gerne fældes inden foråret.
Afgræsning med får og geder i denne sæson er forløbet fint. I den kommende sæson fokuseres der primært på område 8, også kaldet Birkelunden. I området findes den invasive art, japansk pileurt, som får og geder kan gøre kål på. Græsningsarealet forventes at være område 8 og frem til træ bænken/stien. Endvidere inddrages et lille hybenområde i område 3 til afgræsning.
Det blev besluttet at kørselsvejene skal friholdes for lavt hængende grene mv. Det skal være muligt for skralde bil, slamsuger og andre store køretøjer at færdes i området, uden at der sker skade på disse.
Herefter begav udvalget sig ud på besigtigelsesrunden. Følgende indsats opgaver blev noteret:
Ved Navet 14+15 – Egetræ ved adgangsvejen trimmes således at lastbiler kan passere.
Ved Navet 1 – Skrænten nedenfor er ikke prioriteret som indsatsområde i år, men der opfordres til at de enkelte sommerhusejere på eget initiativ fjerner hybenroser i området.
Ved Navet 3 – Ligeledes kan hybenroser fjernes på eget initiativ. Piletræer i mark skellet fældes.
Ved Navet 5 – Nedhængende grene over vejen fjernes.
På Festpladsen fjernes diverse grene så skraldebilen kan vende på pladsen. Bevoksningen på festpladsen over mod Lene Bonne og ned mod Kaj Erik, Navet 10, skal ryddes. I samme område fældes ahorntræer og syren. Tæt på Navet 10 er der opmærket div. fyr og egetræer som fældes på arbejdsdagen.
I område 3 skal der ryddes en sti så der kan opsættes hegn ned mod Navet 26. Her står en samling hybenroser som ønskes spist af får og geder. De små valnøddetræer i området flyttes ned mod legepladsen. Flytning af træer udføres af Henrik og Hans fra Sebber Borgerforening.
Ved Navet 29 – Ud mod fjorden må diverse glansbladet hæg, gyvel, hybenrose og birk gerne fjernes på eget initiativ. Egetræ/busk ned mod fjorden skal bevares.
Ved birkelunden – Birketræer der er mærket med blå eller gul maling skal fældes. Området fra Navet 46 og frem til stien med træ bænken afgræsses med får og geder. Hans H. Lassen kontakter Arne.
Ved Navet 46 – Birkegrene og 4 stk. birketræer er mærket med gul maling. Disse fjernes/fældes.
Ved Navet 44 – Over mod Navet 46 står to krogede fyrretræer som gerne må fældes på eget initiativ.
Ved Navet 37 – Gran, ahorn og buskads må gerne fjernes på eget initiativ. Hybenroser langs vejen fjernes på arbejdsdagen.
Ved Navet 35 + 36 – Etablering af adgangsvejen mellem husene aftales af parterne.
Hyben på spidsen af område 3 + 6 graves gerne op/ryddes.
Ved Navet 23 + 25 – Hyben langs vejen ryddes. Birketræ ved vejen fældes.
Stien ned mod fjorden langs Navet 47 (Henrik og Lea) skal holdes åben. Sommerhusforeningens medlemmer opfordres til at køre en tur med plæneklipperen dernede.
Afslutningsvis skal det nævnes at Arne Justesen har givet tilsagn om afgræsning på de nye områder. Sommerhusforeningen skal rydde en sti, for at hegnet kan opsættes.
Dato for arbejdsdagen i foråret 2019 anføres i næste nyhedsbrev fra Sommerhusforeningen.
Referent:   Kenn Høygaard
Med sin underskrift godkender Henrik Hansen ovenstående referat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *