Nyhedsbrev November 2018 fra Sommerhusforeningen Navet.

Nyhedsbrev
1) På foreningens ordinære generalforsamling blev det besluttet, at tilbagebetale kr. 1.000 til de sommerhusejere, der i perioden 2014-16 ekstraordinært indbetalte til advokatomkostninger ifm udarbejdelsen af nye lejekontrakter og Samejets tilblivelse.
De sommerhusejere, der dd stadig er ejere af deres sommerhus og i den omtalte periode indbetalte ekstraordinært kontingent til foreningens kasserer, bedes sende en mail til kasserer Kaj Erik Jensen, kebj1501@stofanet.dk, senest den 15. december med oplysning om, hvilken bankkonto pengene ønskes overført til.
2) Det er tid for indbetaling af leje til Samejet – opkrævninger er på vej ud! Vi beder om at betalingsfristen 31/12-2018 overholdes.
3) Vi minder om, at det på den ordinære generalforsamling i august ligeledes blev besluttet, at Sommerhusforeningens generalforsamling fra 2019 skulle afholdes i forbindelse med arbejdsdagen, – hvorefter dagen kunne afsluttes med fællesspisning oven på en velfortjent indsats.
Husk derfor allerede nu at reservere lørdag d. 27. april 2019.
Mange hilsener og tak for året der gik!
På gensyn på Navet, når dagene igen bliver længere
Bestyrelsen/Jette

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.