Besigtigelse okt. 2019

Referat fra besigtigelsesdagen på Navet d. 26-10-19

Deltagere:

Sebber Borgerforening – Hans H. Lassen og Henrik Hansen

Sommerhusforeningen Navet – Arvid Larsen og Kenn Høygaard

Besigtigelsesudvalget samledes til kaffe og rundstykker hos Kenn i Navet 25. Der var kommet enkelte henvendelser fra sommerhusejere som ønskede besøg af udvalget, så ruten blev planlagt herefter.

Herefter iførte udvalget sig vandtæt beklædning og begav sig ud i den silende regn…….

Følgende blev noteret på turen rundt på Navet:

Ved hus nr. 14 – 15 skal gren på egetræ saves væk, således at større køretøjer kan passere.

Ved indkørslen til Festpladsen/overfor hus nr. 8, skal tjørn og syren fjernes for at gøre vejen bredere for lastbiler.

Langs vejen til Navet, ved Lene Bonnes matrikel, er der store udhængende grene/stammer som generer kørsel med skraldebil og slamsuger. Arvid kontakter Lene Bonne vedrørende dette. Vi ønsker at fjerne disse forhindringer for at sikre passage for større køretøjer.

Ved Navet 10 opfordres ejeren til at kontakte Lene Bonne hvis de store ahorntræer volder problemer. Disse står angiveligt i skel. Endvidere skal hybenroser langs grusvejen fjernes da de ridser de forbikørende biler.

I området mellem nr. 50 og 29 fjernes hæg og et afmærket træ. Kalle fjerner de to nederste grene på den store fyr ved hus nr. 27.

Ved hus nr. 29 og 30 fjernes uønsket vækst, således at stien ned mod vandet friholdes. Der står en del hæg og gyvel i området.

Ved hus nr. 18 fælder ejeren selv diverse birketræer, som står tæt op af huset.

Ved hus nr. 20 fjernes udhængende grene fra egetræ således at lastbiler kan passere.

Ved hus nr. 46 (Næsset) blev det aftalt, at de selv fjerner de afmærkede grene, som generer kørsel med lastbil. Endvidere fælder de selv diverse birketræer på grunden.

I Lunden overfor nr. 46 skal de opmærkede birketræer fældes. Endvidere skal de tynde birketræer i området også fældes (disse er dog ikke opmærket, men skal fældes)

Hans Lassen kontakter Arne for at sikre at pileurt igen til foråret bliver nedgræsset. Samtidig undersøger han muligheden for at få afgræsset det nederste stykke langs vejen, hen mod hus nr. 50. Dette lader sig muligvis først gøre i sæsonen 2021.

Langs vejen til hus nr. 50 skal de små birketræer på højre side, langs fjorden, fældes. Hybenroser langs vejen trænger til at blive slået ned.

Ved hus nr. 35 må ejeren selv fælde egetræ til venstre for terrassen og egetræer på hjørnet ved indkørslen til hus nr. 36.

Ved hus nr. 38 fældes et dødt grantræ og flere hæg, som står ved siden af, fældes også.

I området udfor hus nr. 25 og 20 skal en del af hybenroserne graves/rykkes op.

Der opfordres til at alle sommerhusejere gør en indsats for at fjerne hæg og gyvel i nærheden af deres sommerhus. De er begge invasive arter og bør fjernes fra naturen. Se venligst den sidste side hvor der er billeder af de to arter.

Dato for arbejdsdagen i foråret 2020 meddeles i næste nyhedsbrev fra Sommerhusforeningen

Dato for besigtigelsesdagen i 2020 er 31-10-20.

Referent:

Kenn Høygaard, Navet 25

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.