Ordinær generalforsamling.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerhusforeningen Navet LØRDAG d. 25. april 2020 kl. 17.30 I Kulturbrugsen, Sebbersund med efterfølgende spisning (tilmelding nødvendig)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  • Beretning ved formanden.
  • Regnskab
  • Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
    • der skal vælges 3 medlemmer til bestyrelsen.

Arvid G. Larsen (Navet 24) villig til genvalg

Kenn (Navet 25) villig til genvalg

Elin Holst (Navet 27)

– der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen i år.

Kate Klokkerholm (Navet 26) Villig til genvalg

Gerda Kollerup (Navet 13)

7.  Valg af 2 revisorer og suppleant.

Revisor: Jesper Mølbye (Navet 33) villig til genvalg

Revisor: Arne Sørensen (Navet 39+ 44) villig til genvalg

Suppleant: Anne Mette Larsen (Navet 41) villig til genvalg

8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet fremsendes i henhold til vedtægterne til formanden på mail: jette.engelbreth@gmail.com

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen (smørrebrød &øl/vand/snaps) skal ske til Gerda Kollerup (mail: kollerupq@gmail.com ) senest søndag d. 18/4-2020.

På bestyrelsens vegne

Jette Engelbreth

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *