Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Sommerhusforeningen Navet, d. 2-3-2020.

Formanden bød de fremmødte velkommen. Herefter indledtes generalforsamlingen ifølge den udsendte dagsorden.

  1. Valg af dirigent og referent:

Valgt til dirigent: Henrik Skovhus.

Valgt til referent: Kenn Høygaard

Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var rettidigt udsendt.

  • Orientering ved formanden:

Formand Jette Engelbreth orienterede om baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling.

Det skyldes en henvendelse fra vores bank, som fandt enkelte formuleringer i vores forenings vedtægter for uklare. Derfor var der behov for at tilrette teksten, så den blev tidsvarende i forhold til at have en foreningskonto hos banken. I den udsendte indkaldelse var der medsendt et forslag fra bestyrelsen, hvor de nødvendige vedtægtsændringer var anført.

  • Behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

Disse blev gennemgået, og efter enkelte små justeringer blev de foreslåede vedtægtsændringer enstemmigt godkendt. Eksempelvis blev det anført at det er Vejlauget der afgør, hvad der er passende kvalitet af grus til brug på stikvejene.  De nye vedtægter vil inden længe være tilgængelige på vores hjemmeside: navet.dk

  • Eventuelt:

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Dato og underskrifter:

Dirigent: Henrik Skovhus

Formand: Jette Engelbreth

Referent: Kenn Høygaard

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *